Rugăciune de iertare pentru păcate și curățirea sufletului. Rugaciune de iertare către Domnul Iisus Hristos:


Când vorbim de iertare ne gândim la iertarea acelor ce ne-au greșit sau la iertarea de care avem nevoie de la cei cărora le-am greșit cu gândul, cu vorba, cu fapta. Dar, la fel de important este să ne iertăm pe noi înșine, care este un alt aspect important al lucrului cu tine.

Iertarea nu este un act ocazional, ci o atitudine permanentă. Iertând ne eliberăm de povara propriei noastre suferințe pe care o purtăm uneori fără chiar să fim conștienți.

Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre.’ (Matei 6:14)

Rugăciunea este cea mai firească mişcare a sufletului smerit, care îşi recunoaşte neputinţa şi aleargă la Ziditorul său, Dumnezeu, pentru a lua izbăvire şi uşurare în durerile sale.

Nimic nu e mai iubit de Dumnezeu şi nici o cerere nu e mai repede auzită cum e rugăciunea prin care omul cere iertarea greşelilor şi putere şi ajutor pentru îndreptarea lor, ea împiedică uşor pedepsirea lor, chiar dacă e vorba de greşeli destul de grave.

Rugăciunea de iertare de sine și pentru semenii tăi scade nivelul hormonilor de stres, reduce tensiunea arterială, durerile cronice, tulburările de somn, anxietatea și îți oferă relaxarea și împăcarea sufletească de care ai nevoie.

O rugăciune de iertare spusă în monetul potrivit, ne ajută să răzbim și să nădăjduim că problemele noastre vor fi rezolvate și se intalează pacea sufletească de care avem nevoie.

Mai jos ți-am pregătit câteva rugăciuni de iertare pe care credincioșii le rostesc în momentele când sufletul lor este încărcat sau vinovat.

Rugaciune de iertare

Rugaciune de iertare – Ritualul celor 3 duminici:

Ritualul celor 3 duminici presupune rostirea cu sufletul curat, 3 duminici la rând, o rugăciune specială, de mare ajutor oricărui credincios.

Pentru îndeplinirea lui, aveți nevoie de 3 lumânări, pe care să le aprindeți ori de câte ori citiți această rugăciune de iertare.

‘O, preafericiţilor, plăcuţilor lui Dumnezeu, Sfinţilor Toţi, care staţi înaintea pristolului Sfintei Treimi şi vă bucuraţi de fericirea, cea negrăită ! Iată acum, în ziua serbării voastre cea de obşte, fraţii voştri cei mai mici, care aducem vouă aceste cântări de laudă şi prin mijlocirea voastră cerem milă şi iertare de păcate de la preabunul Dumnezeu.

Că ştim bine că toate câte voiţi puteţi cere de la Dânsul. Deci cu Smerenie ne rugăm vouă ca să rugaţi pe Stăpânul cel milostiv să ne dea nouă Duhul râvnirii voastre, spre pază sfintelor Lui porunci.

Că, mergând pe urma voastră, să punem cu bună cucernicie şi fără prihană să săvârşim călătoria vieţii celei pământeşti, învrednicindu-ne întru pocăinţă a ajunge la locaşurile raiului cele preaslăvite şi acolo împreună cu voi să preaslăvim pe Tatăl şi pe Fiul și pe Duhul Sfânt, în vecii vecilor!

Amin!’

Rugaciune de iertare a duşmanilor:

Când vorbim de iertare ne gândim la iertarea acelor ce ne-au greșit, iar prin rostirea rugăciuniid e iertare a dușmanilor, le oferim absolvirea de care au nevoie.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu ascultă umila şi nevrednica mea rugăciune a nevrednicului, păcătosului robului Tău (roabei Tale) (numele de botez…). Mă rog din toată fiinţa mea, din tot sufletul meu, din toată inima mea, din toată mintea mea din tot cugetul meu, din toate simţurile mele şi din toate mădularele mele, dă-mi puterea de a ierta pe toţi duşmanii mei ştiuţi şi neştiuţi şi dă-mi darul şi harul şi puterea de a nu mai ţine minte răul şi de a nu-i pomeni pe cei care mi l-au făcut, mi-l fac şi mi-l vor face oamenii pe acest pământ, să iubesc pe toţi duşmanii mei şi să-mi aduc aminte veşnic de toate binefacerile Preasfintei Treimi pe care mi Le-a făcut, mi Le face şi mi Le va face în veacul veacului. Îi iert Doamne din toată inima mea şi iartă-mă şi pe mine cu tot ce am greşit în Faţa TA în toată viaţa mea. Amin.

Cei care nu iartă când zic prima dată această rugăciune pot să o zică şi în fiecare seară până când simt ei că au iertat cu adevărat din tot sufletul şi din toată inima.

Nu există mântuire fără Biserică, fără preot, fără Spovedanie (Mărturisire), fără Sfânta Împărtăşanie, fără post, fără rugăciune, dar cea mai importantă este iertarea dușmanilor, deoarece toate acestea de le vom face, dar nu ne vom ierta duşmanii, nu vom intra niciodată în Împărăţia Cerurilor. Cele mai puternice arme împotriva răului sunt: smerenia, semnul Sfintei Cruci, Împărtăşania, ascultarea de duhovnic, iertarea duşmanilor, pocăinţa dreaptă şi spovedania curată.

Dumnezeu să vă ajute să vă mântuiți sufletul! Amin. „

Rugaciune de iertare către Domnul Iisus Hristos:

Această rugăciune de iertarea tuturor păcatelor către Domnul Iisus aduce binecuvântarea şi ajutorul lui Dumnezeu în casa ta.

Varianta 1:

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preamilostiv, Răscumpărător al celor păcătoşi, pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat Cerurile şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult păcătoasă a plângerii şi ai primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinţele noastre şi ai purtat durerile noastre!

Sfinte Pătimitorule, ai fost rănit şi chinuit pentru păcatele şi fărădelegile noastre şi de aceea noi înălţăm către Tine, Iubitorule de oameni, rugăciuni smerite. Primeşte-le, Preabunule Doamne şi Te pogoară către neputinţele noastre şi păcatele noastre nu le pomeni! Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase!

Cel care prin Sângele Tău ai înnoit firea noastră cea căzută, înnoieşte-ne, Mântuitorul nostru şi pe noi, cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârşitei Tale iertări! Iartă-ne, Doamne Iisuse Hristoase!

Cu tânguire şi lacrimi de pocăinţă fără de măsură, cădem la picioarele milostivirii Tale Dumnezeieşti. Iartă-ne Doamne Iisuse Hristoase! Curăţeşte-ne, Dumnezeul nostru, cu Harul Tău cel Dumnezeiesc, pe noi toţi, de toate nedreptăţile şi fărădelegile vieţii noastre, ca întru sfinţenia iubirii Tale de oameni, să-Ţi mulţumim pentru toate milele Tale, să lăudăm Preasfânt Numele Tău, dimpreună cu al Tatălui şi al Preabunului şi de Viaţă Făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!„

Varianta 2:

„Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul sufletului meu, Ziditorul şi Izbăvitorul meu, iată că s-a săvârşit ziua şi nu ştiu câte zile îmi mai rămân ca să trăiesc! Ştiu cu adevărat că mă apropii de ceasul cel de pe urmă şi nu numai că nu îndreptez păcatele mele trecute, ci încă pururea adaug nemulţumiri şi păcate peste păcate. Mă întristez pentru că Te-am supărat cu păcatele zilei de astăzi şi cu acelea ale vieţii mele trecute şi Te rog iartă-mă!

Îmi pare rău din suflet şi mă lepăd de ele, mă pocăiesc sincer şi Te rog iartă-mă, pentru că eşti Preabun şi Vrednic a fi Veşnic Iubit! Fericit aş fi fost eu de nu aş fi păcătuit şi de nu Te-aş fi întristat cu păcatele mele, dar nădăjduiesc la ajutorul Tău Cel Dumnezeiesc şi de acum înainte hotărăsc să nu mai greşesc, să-mi controlez gândurile, vorbele şi faptele şi să fac în toate Voia Ta şi nu poftele mele! Iartă-mă pentru că am greşit! Fie-Ţi milă de sufletul meu cel păcătos care Te roagă pentru iertare şi pentru răsplătirile cele după vrednicie ale Sfântului Tău Sânge! Dumnezeule Preasfânt şi Preaplin de Iubire, nădăjduiesc ca să mă ierţi şi să mă primeşti iarăşi întru darul Tău!

Ajutat de Tine, promit ca să fug de toate ispitele cele rele care pot să mă îndemne să păcătuiesc! Promit să mă mărturisesc şi să mă împărtăşesc cât mai des şi vreau mai bine să mor decât să mai fac vreun păcat! Îţi mulţumesc Doamne Dumnezeul meu pentru viaţă şi pentru toate darurile Tale Sfinte! Slăvit să fii în veci! Amin!„

Varianta 3:

„Tată Atotputernic, atot îndurat şi milostiv, eu mizerabilul păcătos, cu toată smerenia de care sunt capabil şi cu încredere deplină în infinita ta bunătate şi milostivire, prosternat la picioarele Tale îmi mărturisesc cu smerenie marile păcate, cu care până acum Te-am insultat, pe Tine un Tată atât de bun. Mărturisesc de asemenea marea mea nerecunoştinţă faţă de binefacerile Tale nemărginite, faţă de iubirea şi blândeţea cu care m-ai tratat, aşteptându-mă aşa de mult timp să vin la pocăinţă. Nu m-ai aruncat în iadul pe care-l meritam pentru răutatea mea, ci mai de multe ori m-ai chemat şi îndemnat cu harul Tău. Oh, de câte ori m-ai chemat cu inspiraţii Tale Doamne, să ies la porţile sufletului meu! De câte ori ai încercat să mă trezeşti cu binefaceri pentru care nu mi-ai cerut nimic!

De câte ori m-ai răsfăţat cu daruri! De cîte ori m-ai rănit cu lovituri! Dar cu toate acestea am preferat să Te îndepărtez de mine şi ţi-am întors spatele. Iar Tu ai continuat să-mi fi favorabil arătând o răbdare inexprimabilă. Oh, cu câtă dreptate m-ai fi putut arunca în adâncul iadului. Numai singură îngăduinţa Ta Ți-ai stăpânit vehemenţa mâniei pe care o meritam cu prisosinţă!

Cu siguranţă e i minune, preaiubitorule Tată, că inima mea nu se strînge de durere când se gândeşte la aceste lucruri. Cu adevărat, nici măcar iadul însuşi nu curpinde atâtea chinuri câte merită vinovăţia păcatelor mele. Nevrednic sunt să mă numesc făptura Ta, ori ca pământul să mă susţină şi să-mi dea din ce să trăiesc. Minune este faptul că nu s-au răzbunat deja pe mine toate făpturile şi toate stihiile pentru insultele şi lipsa mea de respect faţă de Tine.

Dar acum, Tată preamilostiv, fie-ţi milă de mine şi deschide-mi inima infinitei tale compasiuni. Iartă-mă că am amânat atât de mult întoarcerea la Tine. Descoperă-mi preblândul tău piept de Tată, dă-mi hrana şi sprijinul pe care le dai copiilor Tăi. Te implor, Doamne, lucrează acestea acum în mine căci pentru aceasta m-ai aşteptat aşa de mult timp; pentru această iubire din veşnicie m-ai destinat.

Vai mie, că am părăsit un Tată atât de blând şi plin de compasiune, care nu mi-a arătat niciodată altceva decât iubire, binefaceri şi fidelitate! Vai mie că Ți-am sustras inima, în care hotărâse-şi să-Ți aşezi templul şi locuinţa, şi am prefăcut-o în vas de răutate şi stricăciune! Limpede mărturisesc Doamne, că sunt cel mai vicios dintre păcătoşii lumii, dar cu toate acestea am încredere în bunătatea Ta. Chiar dacă păcatele mele sunt fără de număr, nenumărate sunt şi îndurările milostivirii Tale.

Oh, Tată preaiubitor, dacă Tu vrei, fără îndoială mă poţi curăți! Vindecă-mă Doamne, şi sănătos voi fi, căci mărturisesc dechis că am păcătuit împotriva Ta. Aminteşte-Ţi de acel cuvânt plin de mângâiere pe care l-ai rostit printr-unul dintre Profeţii Tăi, zicând: Tu ai preacurvit cu mulţi amanţi, dar întoarce-te la Mine, că Eu te voi primi! Pentru aceasta, Părinte prea-compătimitor, având încredere în această promisiune, din toată inima mă întorc la Tine, ca şi cum numai pe mine m-ai fi chemat şi numai pe mine m-ai fi îndemnat cu acest glas plin de dragoste. Căci eu sunt acea făptură murdară şi neloială, acel fiu rătăcitor şi pierdut care din nefericire m-am îndepărtat de Tine, Tată al luminilor de la care coboară tot binele, şi ca o oaie fără de minte m-am pierdut de turma Ta, stricând multele daruri pe care mi le dăruiseşi. Te-am lăsat pe Tine, izvorul apelor vii şi m-am dus să beau din puţurile sărate ale amarelor mângâieri care aşa de repede trec! Căci toate plăcerile simţuale mai repede decât fumul dispar. Te-am abandonat, Pâine a vieţii, şi am mâncat ghindele rămase în urma porcilor, urmându-mi afecţiunile vicioase şi poftele animalice. Te-am părăsit, pe Tine Binele suprem şi desăvârşit, şi m-am dus după bunurile pământeşti şi pieritoare şi cu ele m-am pierdut. De aceea am ajuns să fiu gol, sărac, mizerabil şi murdar, putrezit în mizeria viciilor mele. Dar acum Tată, te rog cu stăruinţă să uiţi deserviciile pe care Ți le-am făcut, nu în numele pocăinţei mele, ci în numele penitenţei făcute de Fiul Tău Unul-născut pentru mine.

Şi Ţie Fiule preadulce, Mântuitorul şi Domnul meu, fie-Ţi milă de mine în dumnezeiasca ta îngăduinţă, cu harul Tău cel bun. În preasfintele răni pe care le-ai primit pentru mine, depun toate răutăţile mele, toată lipsa mea de recunoştinţă, toată lipsa mea de onestitate, toată mânia mea, toată mândria mea, toată avariţia mea, toată neascultarea mea, toate libertăţile necuvenite pe care mi le-am luat, toată neruşinarea mea, toate obrăzniciile mele, împreună cu toate celelalte răutăţi pe care le-am săvârşit. Tu eşti toată nădejdea şi toată mângâierea mea, protectorul meu. Pe cât mă tulbură păcatele mele, pe atât mă înveseleşte şi mă întăreşte bunătatea Ta şi meritele Patimii tale. Căci tot ce am făcut din vina mea, a fost desfăcut de moartea Ta; tot ce-mi lipseşte mie, suplineşte cu deasupra de măsură Patima Ta. Chiar dacă păcatele mele sunt mari şi nenumărate, sunt totuşi foarte mici şi puţine, comparate cu milostivirea Ta. De aceea, mă încred în bunătatea Ta, că nu vei lăsa să piară cel pe care l-ai creat după chipul şi asemănarea Ta, păcătosul pentru care Te-ai făcut părtaş naturii noastre omenești, părtaș la carnea şi sângele nostru. În sfârşit, nădăjduiesc că nu voi fi condamnat de Tine, Cel care cu atâta suferinţă şi cu un preţ atât de mare m-ai răscumpărat. Tu care trăieşti şi domneşti în vecii vecilor. Amin.„